دستگاه چین کن غلتکی برای چین زدن کاغذ فیلتر هوای بیشتر ماشینهای موجود در کشور مورد استفاده قرار میگیرد مانند ( پراید ، پژو و ……. ) چند نمونه از دستگاههای چین کن غلتکی در تصویر زیر مجود میباشد

نمونه