این سری میزهای برای فشار آوردن بر روی قالب مورد استفاده قرار میگیرد که راندمان کار را بسیار بالا میبرد طراحی ساخت این میز طوری هست که اپراتور به راحتی میتواند با سرعت بسیار بالا تولید را انجام داد

میزگردان با ۸ جک پنوماتیک و توان فشار ۷۰ کیلو گرم

با کمک این میز میتوان تولید را دو برابر کرد