تابلو برق با سروو موتور دلتا و اینورتر های مدل اینوت

با توجه با اینکه خیلی از افراد با شرکت ما تماس میگرفتند و از دستگاه خود که ساخت شرکت محترم دیگه ای بوده و نمیتوانستند به علت رابط سخت کاربری به تولید برسند و با توجه به مهندسان توانمند و کارشناسان مجرب شرکت اقدام به تعقیر کاربری و تبدیل دستگاه به سیستم روز و کاربری راحت و همچنین رابط کاربری آسان اقدام کرده اند که نمونه ای از این دستگاهها در تصویر زیر مشاهد میشود

تابلو فرمان با موتور سروو استون و اینورترهای اینوت