شرکت مدیران صنعت خودروپیشرو کد: ۶۲۷۲

تعمیرات کلیه خطوط چین کن کاغذ فیلتر هوا (غلطکی و تیغه ای)

۱ . تعمیرات پرفراژ تیغه ای

۲ . تعویض تیغه دستگاه تیغه ای . عرض( ۷۰ – ۸۰ – ۹۰ – ۱۰۰ cm )

۳ . تعویض و سرویس غلطکی ( تیغ رو تیغ و پد غلطک )

۴ . تعمیرات تابلو برق و دور دستگاه اینوتری و ساده

۵ . سرویس و راه اندازی کامل با اموزش کامل

تعمیر و بروز رسانی انواع دستگاه تزریق

( غدیر فیلتر )