دفتر فروش: ۰۲۱۶۵۶۰۲۸۲۴

مشاوره فروش دستگاه سرکار خانم محمدی: ۰۹۱۲۸۳۴۰۲۶۰

مشاوره فروش دستگاه و مواد اولیه آقای رضا صابری : ۰۹۱۲۱۷۹۹۷۸۳

مشاوره فروش و گارانتی و آموزش دستگاه آقای معینی : ۰۹۱۲۵۱۸۸۷۹۰

آدرس دفتر مرکزی : تهران سه راه شهریار سعید آباد نبش کوی مهدیه پلاک سه طبقه دوم

نمایشگاه شماره ۱ : تهران سه راه شهریار سعید آباد نبش زرنان پلاک ۱۵

نمایشگاه شماره ۲ : تهران سه راه شهریار سعید آباد نبش کوی مهدیه پلاک ۷۱۶

کارخانه : گرمدره جنب رنگ سحر کوچه تاج بخش پلاک ۱۵

مدیریت آقای رضا صابری : ۰۹۱۲۱۷۹۹۷۸۳